26 Ekim 2010 Salı

Cactus "karton efsaneler"

Bilinmeyen bir tarihin belgeleri gibi önümüze serilen bu kareler, alternatif bir geçmişin hikayelerini, kendi oluşturduğu çizgi kahramanlarıyla anlatır gibidir. Tüm bu figür ve kompozisyon kurgusu, çağdaş illüstrasyon sanatının doğu minyaürlerindeki ifade biçimleriyle olan benzeşikliğine vurgu yapıyor. Diğer taraftan, sanatçı için hem bir ifade biçimi, hem de yepyeni efsaneler üretip belgelendirebildiği, eklektik bir dünya tasarımıdır. Her bir resim diğeriyle birlikte bu yeni önermenin parçalarını oluşturur halde karşımıza çıkıyor. Kompozisyonlar içerisinde kullanılan tipografi ise bir yandan geleneksel minyatür sanatının öğesel ödevlerini yerine getirirken, diğer taraftan bir merak unsuru oluşturuyor. Herhangi bir dile ait olmayan bu yazılar, doğu alfabelerini çağırıştırsa da, sanki sürekli kullanılan bir yazı dilinin çabukluğuyla yazılmış izlenimi veriyor. Her bir resimde karşımıza çıkan bitki, hayvan, insan ve diğer unsurlar, kendi dünyasını kurup içinde yaşayan, bağımsızca kendi yöntemlerini, kurallarını bulmuş figürlerdir. Hatta çoğu zaman bu figürler, herhangi bir mekanla bağlantı içinde olmadan tek başlarına altın yaldızlı fonlar üzerinde sadece kendilerinden bahsediyorlar.